‘‘

’’
Përshkrim i Aksionit


Në vazhdën e aktivitetit të vet të vazhdueshëm, Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë është duke vëzhguar dhe vlerësuar procesin zgjedhor për Zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të 25 qershorit 2017 në të gjitha nivelet e përgatitjes dhe realizimit të tij.


Gjatë ditës së zgjedhjeve dhe procesit të numërimit, KVV do të angazhojë rreth 1,600 vëzhgues, të cilët do të vëzhgojnë:


- procesin e votimit në 541 qendra votimi të përzgjedhura në mënyrë rastësore në të gjithë vendin;

- situatën e përgjithshme përreth qendrave të votimit, nëpërmjet 180 vëzhguesve të lëvizshëm;

- aktivitetin e Komisioneve Zonale të Administrimit Zgjedhor nëpërmjet 180 vëzhguesve;

- procesin e numërimit të votave deri në përfundim të tij.


541 qendrat e votimit që do të vëzhgohen gjatë ditës së zgjedhjeve janë përzgjedhur duke përdorur një kampion rastësor të shtresëzuar, përfaqësues. Kjo përzgjedhje mundëson që gjetjet nga vëzhguesit gjatë ditës së zgjedhjeve të përgjithësohen në nivel kombëtar.


Zgjedhjet 2017 – Të dhënatNJOFTIM

KONFERENCË NDËRKOMBËTARE

2-3 Shkurt 2017, Hotel Tirana International, Tiranë

 

Pavarësisht përmirësimeve të dukshme, demokracia shqiptare ende ka mungesa përsa i përket përfshirjes dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset vendimmarrëse, si dhe mekanizmave efektivë për të mundësuar llogaridhënien e përfaqësuesve të zgjedhur dhe zyrtarëve publikë. Shprehja e vullnetit demokratik shihet të ngushtohet vetëm tek proceset zgjedhore, në të cilat edhe mundësia për përzgjedhje efektive të platformave apo kandidaturave po pakësohet.

 

Për të diskutuar mbi këto çështje dhe nisur një debat publik mbi nevojën për të adresuar rregullimin e së drejtës së qytetarëve shqiptarë për të marrë pjesë plotësisht në proceset vendim-marrëse të vendit, KRIIK Albania, në bashkëpunim me Koalicionin e Vëzhguesve Vendorë (KVV) organizojnë Konferencën Ndërkombëtare “Ne Populli; Pjesëmarrja Qytetare dhe Demokracia e Drejtpërdrejtë”. Konferenca do të realizohet në datat 2-3 shkurt 2017, në Hotel Tirana International. Një mundësi për shkëmbyer mendimet mbi mënyrat se si mund të fuqizohen më shumë qytetarët shqiptarë, si një bashkërenditje e tërë aktorëve, si politikë ashtu edhe civilë.

 

Momenti i organizimit të Konferencës është një mundësi e mirë për adresimin e kësaj çështje madhore nga partitë politike që në fushatën zgjedhore për Zgjedhjet e 18 Qershorit 2017. Adresim i cili vlen të ndiqet më pas nga të mandatuarit e rinj, veçanërisht nga mazhoranca qeverisëse, në konkretizimin e formave direkte të demokracisë së drejtpërdrejtë, si edhe mekanizmave të tjerë ligjorë që synojnë të fuqizojnë vullnetin qytetar.

 

Konferenca Ndërkombëtare “Ne Populli; Pjesëmarrja Qytetare dhe Demokracia e Drejtpërdrejtë” bëhet e mundur falë mbështetjes financiare dhe kontributit të veçantë të Ambasadës së Zvicrës në Shqipëri, si dhe mbështetjes financiare të Ambasadës së Vendeve të Ulëta në Shqipëri dhe Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar në Shqipëri.


Për më tepër...

NJOFTIM - Seri tryezash te Rrumbullaketa mbi Korrupsionin Zgjedhor dhe pjesemarrjen qytetare - 19-22 Dhjetor 2016!
16/12/2016

Kalendari i tryezave:


- Shkodër  – 19 dhjetor 2016, pranë Hotel Rozafa

- Vlorë       – 20 dhjetor 2016, pranë Hotel Pavarësia

- Durrës     – 21 dhjetor 2016, pranë Pallatit të Kulturës

- Berat       – 22 dhjetor 2016, pranë Hotel Tomorri

 

 

Tematikat e tryezës:


1.      Tranzicioni i gjatë i demokracisë shqiptare dhe humbja e besimit.

2.      Kërcënimi i kapjes së shtetit nga interesa të panjohura dhe të paligjshme.

3.      Korrupsioni zgjedhor dhe  tre dimensionet e proceseve zgjedhore.

   

 

P R O G R A M I

  

09:45 - 10:00   Regjistrimi i pjesëmarrësve.

 

10:00 - 10:10   Fjala e hapjes, moderator përfaqësues i KRIIK / KVV.

 

10:10 - 10:40   “Mbi korrupsionin zgjedhor”, përfaqësues i KRIIK / KVV.

- Deformimi i vullnetit demokratik, çfarë është korrupsioni zgjedhor, si mund të deformohet vullneti demokratik, besimi qytetar tek forca e votës, sa ndryshim bën një votë.

- Administrimi zgjedhor, menaxhimi i procesit zgjedhor nga institucionet përgjegjëse si Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Komisionet Zonale të Administrimit Zgjedhor, e të tjerë.

- Financat e partive politike, kush është rregullimi ligjor, sa efikas ka qenë deri më sot kuadri ligjor, kush janë boshllëqet ligjore që lënë vend për abuzivizëm, si ndikojnë financat e partive në kapjen e shtetit.

- Drejtësia zgjedhore, lufta ndaj blerjes së votës dhe ndaj përdorimit të administratës publike, roli i institucioneve përgjegjëse, forcimi i institucioneve për të qendruar larg presionit politik, roli i qytetarëve në forcimin e institucioneve dhe investimi i tyre.

 

10:40 - 11:20   “Reformat dhe proceset institucionale”, përfaqësues i KRIIK / KVV.

- Dekriminalizimi, përcaktimet e ligjit, institucionet përgjegjëse, ecuria deri më sot, kush janë sfidat në zbatimin e tij.

- Reforma Zgjedhore, ecuria deri tani e reformës, dështimi i deri tanishëm i këtij procesi, çështjet e rëndësishme për t’u adresuar.

- Zgjedhjet e 18 Qershorit 2018, konteksti politik, pesha në Reformën në Drejtësi, problematikat që mund të shfaqen, pasiguritë për zgjedhjet e ardhshme, mekanizmat që mund të përdoren nga qytetarët.

 

11:20 – 12.20  Shkëmbime opinionesh dhe diskutime të lira nga pjesëmarrësit.

Hapja e sesionit me një prezantim të shkurtër mbi “Korrupsioni zgjedhor dhe sfida në nivel lokal”.

 

12:20 - 12:30   Konkluzione

 

 

12:30               Mbyllja e aktivitetit / Kafe.

Zgjedhjet Parlamentare të 18 Qershorit 2017; sfidat dhe përgjergjësitë e aktorëve në kontekstin institucional-politik aktual dhe rreziku ndaj ecurisë së procesit !
07/12/2016

Ecuria e Zgjedhjeve të Pjesshme në Bashkinë Kolonjë dhe cënimi i pritshmërive të qeverisjes vendore !
16/11/2016

Prezumimi i rremë i pavarësisë së Institucionit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dështim i aspiratës së Reformës Zgjedhore të vitit 2012 !
02/11/2016

Aktivistë të Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë vëzhgojnë Zgjedhjet Presidenciale të 30 Tetorit në Moldavi nëpërmjet Misionit Ndërkombëtar të Vëzhgimit - ENEMO !
28/10/2016

Nisja e menjëhershme e punës prej Komisionit Parlamentar, domosdoshmëri për mosdështimin e Procesit të Reformës Zgjedhore !
24/10/2016


© Koalicioni i Vezhguesve Vendore