‘‘

’’

Kush jemi

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë (KVV) është një aleancë organizatash jo-qeveritare dhe jo-politike, thelbi i aktiviteti të të cilave është zhvillimi i demokracisë në Shqipëri dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut, e veçanërisht monitorimi i proceseve zgjedhore të cilin e kanë zhvilluar nën siglën KVV prej vitit 2005, duke e konsideruar monitorimin si një nga garancitë më të mira për të siguruar transparencën dhe besueshmërinë e një procesi zgjedhor.

Tentativa e parë për të vëzhguar si një rrjet organizatash ka qenë në vitin 2000, nën ombrellën e Shoqatës për Kulturë Demokratike.

Në vitin 2003, grupimi i organizatave që bashkëpunuan për vëzhgimin e zgjedhjeve lokale të atij viti, u quajt Forumi i Vëzhguesve Vendorë dhe u mbështet nga Prezenca e OSBE në Shqipëri.
Në vitin 2005, me mbështetjen e Programit të Qeverisjes së Mirë të USAID dhe të Ambasadës Amerikane, grupimi i organizatave vëzhguese u mblodh nën siglën: Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë (KVV), nën të cilën vazhdon të operojë sot, madje edhe formalisht.

Normat mbi të cilat bazohet Koalicioni janë: fuqia e qeverisjes në një shoqëri demokratike bazohet në zgjedhje periodike, transparente, të ndershme e të lira; çdo individ ka të drejtën të marrë pjesë në qeverisje duke patur të drejtën të zgjidhet dhe të zgjedhë; përfaqësuesit e zgjedhur kanë nevojë për kontribut nga qytetarët të cilët duhet të informohen dhe përfshihen në qeverisje, ndërsa të zgjedhurit duhet të japin llogari përpara zgjedhësve; dhe pjesëmarrja e qytetarëve është një karakteristikë thelbësore e një shoqërie demokratike.

KVV e konsideron monitorimin e proceseve zgjedhore nga grupimet qytetare si garancinë më të mirë që siguron transparencën dhe besueshmërinë e zgjedhjeve, duke qenë se qëllimi i vëzhgimit është të mbrojë integritetin e zgjedhjeve dhe, rrjedhimisht, legjitimitetin e pushteti që rrjedh prej procesit zgjedhor.

Prej fillimit të funksionimit si Koalicion i Vëzhguesve Vendorë (KVV) në vitin 2005, rrjeti i organizatave përbërëse të tij është zgjeruar nga shtatë organizata në 35 të tilla.

Tre organizatat drejtuese të KVV-së, Shoqata për Kulturë Demokratike, KRIIK Albania dhe Shoqata për Gratë dhe Fëmijët, si tre nga organizatat vendore me më shumë eksperiencë, në zbatim të filozofisë së veprimit të KVV-së shpallin aksionet e tij në varësi të procesit zgjedhor apo reformës elektorale të rradhës, në të cilën ftohet çdo organizatë joqeveritare e interesuar të bëhet pjesë e aksionit të rradhës, duke ri-testuar kështu në mënyrë periodike, të hapur dhe transparente vlerat më të mira të funksionimit si rrjet: pavarësinë, objektivitetin, ekspertizën dhe bashkëpunimin mes organizatave të shoqërisë civile.
Koalicioni ka koordinuar dhe realizuar aksionet më të mëdha të vëzhgimit në vend duke angazhuar deri në rreth 5 000 vëzhgues të pavarur dhe të trajnuar gjatë një procesi zgjedhor.

Gjatë ditës së zgjedhjeve metodologjia e vëzhgimit është përmirësuar në vazhdimësi nga njëri proces në tjetrin, nga vëzhgimi i stacionuar në çdo qendër votimi, në vëzhgimin e lëvizshëm, dhe së fundi, në Zgjedhjet Parlamentare të vitit 2013, në vëzhgimin e qendrave të votimit në rang vendi bazuar në kampionimin rastësor (vëzhgimi me bazë statistikore), çka mundësoi përgjithësimin e gjetjeve për të gjithë vendin.

Ndërkohë, vëzhgimi i Komisioneve Zonale të Administrimit Zgjedhor, Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve dhe i Kolegjit Zgjedhor ka qenë në çdo proces i plotë, duke ofruar jo vetëm raporte monitorimi periodike, por edhe ekspertizë të vlerësuar në lidhje me elementë të ndryshëm të zhvillimit të procesit zgjedhor në këto nivele.

Veprimtaria e Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë drejtohet nga Deklarata Globale e Parimeve për Vëzhgimin dhe Monitorimin Jo-Partizan të Zgjedhjeve nga Organizatat Qytetare dhe sjellja e vëzhguesve të tij bazohet në Kodin e Sjelljes për Vëzhguesit Qytetarë Jo-Partizanë.
NJOFTIM - Seri tryezash te Rrumbullaketa mbi Korrupsionin Zgjedhor dhe pjesemarrjen qytetare - 19-22 Dhjetor 2016!

Zgjedhjet Parlamentare të 18 Qershorit 2017; sfidat dhe përgjergjësitë e aktorëve në kontekstin institucional-politik aktual dhe rreziku ndaj ecurisë së procesit !

Ecuria e Zgjedhjeve të Pjesshme në Bashkinë Kolonjë dhe cënimi i pritshmërive të qeverisjes vendore !

Prezumimi i rremë i pavarësisë së Institucionit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dështim i aspiratës së Reformës Zgjedhore të vitit 2012 !

Aktivistë të Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë vëzhgojnë Zgjedhjet Presidenciale të 30 Tetorit në Moldavi nëpërmjet Misionit Ndërkombëtar të Vëzhgimit - ENEMO !

Nisja e menjëhershme e punës prej Komisionit Parlamentar, domosdoshmëri për mosdështimin e Procesit të Reformës Zgjedhore !

Moskonsensusi politik i anëtarëve të Komisionit Parlamentar të Ligjeve në përzgjedhjen e dy prej katër kandidaturave, detyrim për rishpalljen sërish të vendit vakant të Kryetarit të KQZ-së !

Tryeza e rrumbullaket “Kostot e Demokracisë; Financat e partive politike si perspektivë në diskutimin publik dhe pjesë e Reformës Zgjedhore” !

Njoftim për shtyp - Tryeze e rrumbullaket “Kostot e Demokracisë; Financat e partive politike si perspektivë në diskutimin publik dhe pjesë e Reformës Zgjedhore” !

Publikimi i Dokumentit “OPINION - Për draftimin e amendimeve të kuadrit ligjor që rregullon dhe siguron transparencën e financave të partive politike” !

Raporti Përfundimtar i Monitorimit - Zgjedhjet e Pjesshme për kryetar të Bashkisë Dibër !

Konferencë per Shtyp - Publikimi i Raportit Përfundimtar të Monitorimit - Zgjedhjet e Pjesshme për kryetar të Bashkisë Dibër !

Tërheqja e amendimit për importin e mbetjeve, detyrim moral dhe politik i mazhorancës qeverisëse !

Përzgjedhja e Kryetarit të ri të KQZ-së, domosdoshmëri për një proces transparent !

Raporti i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet e Pjesshme për kryetar të Bashkisë Dibër !

Konferencë Shtypi për Publikimin e Raportit të Ndërmjetëm të Monitorimit - Zgjedhjet e Pjesshme për kryetar të Bashkisë Dibër !

Procesi zgjedhor i deritanishëm në Bashkinë Dibër në cënim të kulturës demokratike !

Aksioni i monitorimit për Zgjedhjet e Pjesshme për Kryetar të Bashkisë Dibër - 11 Shtator 2016 !

Gjithëpërfshirja si një standard i ri për t’u arritur !

Dialogu politik domosdoshmëri për zgjidhjen e ngërçeve të krijuara dhe marrjen jetë të reformës zgjedhore !

Komisioni Parlamentar i Reformës Zgjedhore, në përmbushje të vullnetit politik të shprehur, të kryejë një reformë zgjedhore të plotë, të thellë dhe gjithëpërfshirëse duke adresuar në thelb fenomenet përbërëse të Korrupsionit Zgjedhor!

Njoftim për Shtyp - Opinioni i KVV-së për Komisionin Parlamentar të Ligjeve mbi Raportin Vjetor të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2015 !

Miratimi i një dokumenti rregullues procedurial i punës së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore, domosdoshmëri për realizimin e një procesi sa më cilësor dhe të arrirë!

Konferencë Kombëtare - “Korrupsioni zgjedhor; Nevoja për një reformë elektorale të thelluar dhe gjithëpërfshirëse”

Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën Kombëtare mbi Korrupsionin Elektoral !

Vetëqeverisja vendore në Shqipëri, larg politizimit dhe pranë të gjithë qytetarëve !

Fondet shtesë në buxhetin e KQZ për vitin 2016, domosdoshmëri për kontrollin real të financimit të partive dhe fushatave zgjedhore !

Ende asnjë hap institucional për zëvendësimin e anëtarëve të KQZ-së të cilëve iu ka mbaruar mandati !

39 aktivistë të Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë vëzhgojnë Zgjedhjet Lokale të 25 Tetorit në Ukrainë nëpërmjet Misionit Ndërkombëtar të Vëzhgimit - ENEMO!

Raport Monitorimi mbi Drejtësinë Zgjedhore !

Qendrim Publik i Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë mbi transparencën e financimit të partive politike !

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, tejkalim të dispozitave ligjore në shpërndarjen e mandateve !

Raporti i Katërt i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet Lokale 2015 !

Konferencë Shtypi për Publikimin e Raportit të Katërt të Ndërmjetëm të Monitorimit - Zgjedhjet Vendore të 21 Qershorit 2015 !

Raporti i Tretë i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet Lokale 2015 !

Konferencë Shtypi për Publikimin e Raportit të Tretë të Ndërmjetëm të Monitorimit - Zgjedhjet Vendore të 21 Qershorit 2015 !

Raporti i Dytë i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet Lokale 2015 !

Konferencë Shtypi për Publikimin e Raportit të Dytë të Ndërmjetëm të Monitorimit - Zgjedhjet Vendore të 21 Qershorit 2015 !

Realizimi i standarteve për ecurinë e procesit zgjedhor në periudhën e mbetur deri ditën e zgjedhjeve, kërkon kontributin e të gjithë aktorëve institucionalë si edhe të vetë subjekteve elektoralë !

Shteti Shqiptar të reagojë ndaj burgimit politik të mbrojtësit të të drejtave të njeriut prej Qeverisë së Azerbajxhanit !

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mungesë transparence dhe ndryshime të paligjshme të akteve të miratuara më parë !

Raporti i Parë i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet Lokale 2015 !

Konferencë Shtypi për Publikimin e Raportit të Parë të Ndërmjetëm të Monitorimit - Zgjedhjet Vendore të 21 Qershorit 2015!

Propozime të KVV lidhur me ndryshimet teknike të Kodit Zgjedhor !

Mosmiratimi ende i Zonave të Administrimit Zgjedhor, bllokim serioz i procesit përgatitor të zgjedhjeve të ardhshme vendore !

Institucionet mungesë informacioni zyrtar lidhur me procesin e mbikqyrjes dhe të përgatitjes së listave të votuesve !

Anëtarët e KQZ-së të miratojnë sa më parë rregulloren e brendshme dhe auditët teknicienë të listave të zgjedhësve !

Procesi i shpalljes së listave paraprake të zgjedhësve ende me probleme

Raporti i Vlerësimit të Situatës Parazgjedhore - Zgjedhjet Lokale 2015 !

Publikimi i Raportit të Vlerësimit të Situatës Parazgjedhore !

Mungesa e konsensusit politik rrezik serioz për futjen e vendit në një ngërç institucional e kushtetues përpara Zgjedhjeve Lokale të Qershorit 2015 !

Buxheti i vitit 2015 të parashikojë fonde shtesë për përmbushjen e standardeve më të mira të zgjedhjeve të ardhshme vendore !

Rrjeti Europian i Organizatave për Monitorimin e Zgjedhjeve (ENEMO) vlerëson zhvillimin e Zgjedhjeve të 26 Tetorit në Ukrainë !

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë nis vëzhgues për monitorimin e Zgjedhjeve të parakohshme Parlamentare të 26 Tetorit në Ukrainë!

Qeverisja vendore e re, funksionale dhe përfaqësuese, kërkon kompromisin dhe bashkëpunimin e të gjithë aktorëve!

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë vëzhgon Zgjedhjet e parakohshme Presidenciale të 25 Majit në Ukrainë!

Nisma për faljen e gjobave përgjatë periudhës elektorale e paplotë, pa vënien përpara përgjegjësisë të shkelësve të ligjit!

Reforma Administrativo-territoriale dhe Reforma Zgjedhore; domosdoshmëri për një proces konsensual, gjithëpërfshirës dhe transparent!

“Shoqëria civile dhe Demokracia në Shqipëri; Reforma zgjedhore e plotë dhe gjithëpërfshirëse, domosdoshmëri për një sistem zgjedhor më përfaqësues, të drejtë dhe të qëndrueshëm”

Raporti Përfundimtar i Vëzhgimit të Zgjedhjeve Parlamentare të 23 Qershorit 2013!

Prezantimi i raportit final te vezhgimit

Gjetjet Kryesore nga Vezhgimi me baze statistikore - 06 Korrik 2013

Konference Shtypi – Finalizimi i Procesit Zgjedhor - 06 Korrik 2013!

DEKLARATA E GJETJEVE DHE KONKLUZIONEVE PARAPRAKE 24 QERSHOR 2013

Deklarata e Gjetjeve dhe Konkluzioneve Paraprake 24 Qershor 2013

Raporti i Tretë i Ndërmjetëm i monitorimit - 24 Maj - 16 Qershor 2013!

Prezantimi i Raportit të Tretë të Vëzhgimit

Kodi Zgjedhor i mjaftueshëm për të ndaluar përdorimin e burimeve të administratës shtetërore gjatë fushatës elektorale!

Zgjidhja e ngërçit në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve, domosdoshmëri pas vendimit të fundit të Gjykatës Kushtetuese!

Raporti i Dytë i Ndërmjetëm i monitorimit - 15 Mars - 23 Maj 2013!

Transparenca e financimit të subjekteve elektorale, element kyç për një proces zgjedhor ligjor, transparent dhe të barabartë!

Fushata zgjedhore korrekte dhe zbatimi i ligjit domosdoshmëri për ushtrimin e lirë të vullnetit të votuesit!

Të zgjidhet ngërçi i pakuptimtë në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve!

Seri tryezash te rrumbullaketa mbi zgjedhjet

Raporti i Parëi Ndërmjetëm i monitorimit 12 Shtator 2012 - 14 Mars 2013

Mosnjoftimi i zgjedhësve, shkelje serioze e procesit të saktësimit të listave!

Listat paraprake të zgjedhësve, mundësi të kufizuara për informimin e votuesve!

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve të rishqyrtojë caktimin e mandateve të zonave zgjedhore !

Listat paraprake të zgjedhësve ende të pasakta e të papublikuara !

Standartet e procesit të ardhshëm zgjedhor në pikëpyetje nga moszbatimi dhe mosrespektimi i afateve të parashikuara në Kodin Zgjedhor!

Mbledhja sa më parë e KQZ-së dhe Dekretimi i Datës së Zgjedhjeve, të domosdoshme për përmbushjen e standarteve të procesit të ardhshëm zgjedhor!

Leter e Hapur - Miratimi i Anetareve te Rinj te KQZ!

DEKLARATË PËR SHTYP 6
Standartet e procesit zgjedhor në pikëpyetje nga rezultati i Bashkisë Tiranë


DEKLARATË PËR SHTYP 5
Roli i nstitucioneve të administrimit të procesit zgjedhor


DEKLARATË PËR SHTYP 4
Bordi i Monitorimit të Medias dhe vendimmarrja e KQZ-së


DEKLARATË PËR SHTYP 3
Fushata zgjedhore dhe fryma e dhunës


DEKLARATË PËR SHTYP 1


© Koalicioni i Vezhguesve Vendore