‘‘

’’

Shoqata Në Dobi të Gruas Shqiptare - Elbasan

Emri i OJF-së: Në Dobi të Gruas Shqiptare
Akronimi:
Përfaqësues ligjor: Sevim Arbana
Përfaqësues i Degës Elbasan:Bukuroshe Manaj
Lloji i OJF-së: Shoqatë (me anëtarësi); Qendër
Data e regjistrimit në gjykatë: 24/01 /1996
Mbulimi gjeografik/zona e veprimtarisë: Qyteti/Rrethi Elbasan

Fushat kryesore të veprimtarisë:

Qendër formimiprofessional për të rinjtë në vështiresi social-ekonomike.
Qendër  komunitare për fëmijë, gra dhe komunitetin.    
Shërbime socialepër komunitetin.

Eksperiencë në monitorimin e proceseve elektoralenë Shqipëri:

Që nga viti 2000dhe në vazhdim kemi marrë pjesë si vëzhgues në të gjitha proceset elektorale tëzhviluara në vend

KONTAKT:

Adresa: Lagjia 5 Maji , (ish-parku I mallrave )Elbasan
Tel: Cel: 355 (0) 692066599;Tel./Fax: 355 (0) 54245583/54245584
Email: manajb@yahoo.it, marsidad@gmail.com

Njoftim për Shtyp - Opinioni i KVV-së për Komisionin Parlamentar të Ligjeve mbi Raportin Vjetor të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2015 !

Miratimi i një dokumenti rregullues procedurial i punës së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore, domosdoshmëri për realizimin e një procesi sa më cilësor dhe të arrirë!

Konferencë Kombëtare - “Korrupsioni zgjedhor; Nevoja për një reformë elektorale të thelluar dhe gjithëpërfshirëse”

Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën Kombëtare mbi Korrupsionin Elektoral !

Vetëqeverisja vendore në Shqipëri, larg politizimit dhe pranë të gjithë qytetarëve !

Fondet shtesë në buxhetin e KQZ për vitin 2016, domosdoshmëri për kontrollin real të financimit të partive dhe fushatave zgjedhore !

Ende asnjë hap institucional për zëvendësimin e anëtarëve të KQZ-së të cilëve iu ka mbaruar mandati !

39 aktivistë të Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë vëzhgojnë Zgjedhjet Lokale të 25 Tetorit në Ukrainë nëpërmjet Misionit Ndërkombëtar të Vëzhgimit - ENEMO!

Raport Monitorimi mbi Drejtësinë Zgjedhore !

Qendrim Publik i Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë mbi transparencën e financimit të partive politike !

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, tejkalim të dispozitave ligjore në shpërndarjen e mandateve !

Raporti i Katërt i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet Lokale 2015 !

Konferencë Shtypi për Publikimin e Raportit të Katërt të Ndërmjetëm të Monitorimit - Zgjedhjet Vendore të 21 Qershorit 2015 !

Raporti i Tretë i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet Lokale 2015 !

Konferencë Shtypi për Publikimin e Raportit të Tretë të Ndërmjetëm të Monitorimit - Zgjedhjet Vendore të 21 Qershorit 2015 !

Raporti i Dytë i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet Lokale 2015 !

Konferencë Shtypi për Publikimin e Raportit të Dytë të Ndërmjetëm të Monitorimit - Zgjedhjet Vendore të 21 Qershorit 2015 !

Realizimi i standarteve për ecurinë e procesit zgjedhor në periudhën e mbetur deri ditën e zgjedhjeve, kërkon kontributin e të gjithë aktorëve institucionalë si edhe të vetë subjekteve elektoralë !

Shteti Shqiptar të reagojë ndaj burgimit politik të mbrojtësit të të drejtave të njeriut prej Qeverisë së Azerbajxhanit !

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mungesë transparence dhe ndryshime të paligjshme të akteve të miratuara më parë !

Raporti i Parë i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet Lokale 2015 !

Konferencë Shtypi për Publikimin e Raportit të Parë të Ndërmjetëm të Monitorimit - Zgjedhjet Vendore të 21 Qershorit 2015!

Propozime të KVV lidhur me ndryshimet teknike të Kodit Zgjedhor !

Mosmiratimi ende i Zonave të Administrimit Zgjedhor, bllokim serioz i procesit përgatitor të zgjedhjeve të ardhshme vendore !

Institucionet mungesë informacioni zyrtar lidhur me procesin e mbikqyrjes dhe të përgatitjes së listave të votuesve !

Anëtarët e KQZ-së të miratojnë sa më parë rregulloren e brendshme dhe auditët teknicienë të listave të zgjedhësve !

Procesi i shpalljes së listave paraprake të zgjedhësve ende me probleme

Raporti i Vlerësimit të Situatës Parazgjedhore - Zgjedhjet Lokale 2015 !

Publikimi i Raportit të Vlerësimit të Situatës Parazgjedhore !

Mungesa e konsensusit politik rrezik serioz për futjen e vendit në një ngërç institucional e kushtetues përpara Zgjedhjeve Lokale të Qershorit 2015 !

Buxheti i vitit 2015 të parashikojë fonde shtesë për përmbushjen e standardeve më të mira të zgjedhjeve të ardhshme vendore !

Rrjeti Europian i Organizatave për Monitorimin e Zgjedhjeve (ENEMO) vlerëson zhvillimin e Zgjedhjeve të 26 Tetorit në Ukrainë !

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë nis vëzhgues për monitorimin e Zgjedhjeve të parakohshme Parlamentare të 26 Tetorit në Ukrainë!

Qeverisja vendore e re, funksionale dhe përfaqësuese, kërkon kompromisin dhe bashkëpunimin e të gjithë aktorëve!

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë vëzhgon Zgjedhjet e parakohshme Presidenciale të 25 Majit në Ukrainë!

Nisma për faljen e gjobave përgjatë periudhës elektorale e paplotë, pa vënien përpara përgjegjësisë të shkelësve të ligjit!

Reforma Administrativo-territoriale dhe Reforma Zgjedhore; domosdoshmëri për një proces konsensual, gjithëpërfshirës dhe transparent!

“Shoqëria civile dhe Demokracia në Shqipëri; Reforma zgjedhore e plotë dhe gjithëpërfshirëse, domosdoshmëri për një sistem zgjedhor më përfaqësues, të drejtë dhe të qëndrueshëm”

Raporti Përfundimtar i Vëzhgimit të Zgjedhjeve Parlamentare të 23 Qershorit 2013!

Prezantimi i raportit final te vezhgimit

Gjetjet Kryesore nga Vezhgimi me baze statistikore - 06 Korrik 2013

Konference Shtypi – Finalizimi i Procesit Zgjedhor - 06 Korrik 2013!

DEKLARATA E GJETJEVE DHE KONKLUZIONEVE PARAPRAKE 24 QERSHOR 2013

Deklarata e Gjetjeve dhe Konkluzioneve Paraprake 24 Qershor 2013

Raporti i Tretë i Ndërmjetëm i monitorimit - 24 Maj - 16 Qershor 2013!

Prezantimi i Raportit të Tretë të Vëzhgimit

Kodi Zgjedhor i mjaftueshëm për të ndaluar përdorimin e burimeve të administratës shtetërore gjatë fushatës elektorale!

Zgjidhja e ngërçit në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve, domosdoshmëri pas vendimit të fundit të Gjykatës Kushtetuese!

Raporti i Dytë i Ndërmjetëm i monitorimit - 15 Mars - 23 Maj 2013!

Transparenca e financimit të subjekteve elektorale, element kyç për një proces zgjedhor ligjor, transparent dhe të barabartë!

Fushata zgjedhore korrekte dhe zbatimi i ligjit domosdoshmëri për ushtrimin e lirë të vullnetit të votuesit!

Të zgjidhet ngërçi i pakuptimtë në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve!

Seri tryezash te rrumbullaketa mbi zgjedhjet

Raporti i Parëi Ndërmjetëm i monitorimit 12 Shtator 2012 - 14 Mars 2013

Mosnjoftimi i zgjedhësve, shkelje serioze e procesit të saktësimit të listave!

Listat paraprake të zgjedhësve, mundësi të kufizuara për informimin e votuesve!

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve të rishqyrtojë caktimin e mandateve të zonave zgjedhore !

Listat paraprake të zgjedhësve ende të pasakta e të papublikuara !

Standartet e procesit të ardhshëm zgjedhor në pikëpyetje nga moszbatimi dhe mosrespektimi i afateve të parashikuara në Kodin Zgjedhor!

Mbledhja sa më parë e KQZ-së dhe Dekretimi i Datës së Zgjedhjeve, të domosdoshme për përmbushjen e standarteve të procesit të ardhshëm zgjedhor!

Leter e Hapur - Miratimi i Anetareve te Rinj te KQZ!

DEKLARATË PËR SHTYP 6
Standartet e procesit zgjedhor në pikëpyetje nga rezultati i Bashkisë Tiranë


DEKLARATË PËR SHTYP 5
Roli i nstitucioneve të administrimit të procesit zgjedhor


DEKLARATË PËR SHTYP 4
Bordi i Monitorimit të Medias dhe vendimmarrja e KQZ-së


DEKLARATË PËR SHTYP 3
Fushata zgjedhore dhe fryma e dhunës


DEKLARATË PËR SHTYP 1


© Koalicioni i Vezhguesve Vendore