Nëse përfaqësoni një organizatë jo-qeveritare dhe jo-fitimprurëse dhe jeni i interesuar të bashkëpunoni me KVV, na kontaktoni

Emri, Mbiemri juaj*:
Organizata që përfaqësoni*:
Adresa e email-it*:
Subjekt
Mesazhi

*fushat e shënuara me “*” janë të detyrueshme


Zgjedhjet Parlamentare të 18 Qershorit 2017; sfidat dhe përgjergjësitë e aktorëve në kontekstin institucional-politik aktual dhe rreziku ndaj ecurisë së procesit !
1481068800

Ecuria e Zgjedhjeve të Pjesshme në Bashkinë Kolonjë dhe cënimi i pritshmërive të qeverisjes vendore !
1479254400

Prezumimi i rremë i pavarësisë së Institucionit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dështim i aspiratës së Reformës Zgjedhore të vitit 2012 !
1478044800

Aktivistë të Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë vëzhgojnë Zgjedhjet Presidenciale të 30 Tetorit në Moldavi nëpërmjet Misionit Ndërkombëtar të Vëzhgimit - ENEMO !
1477612800

Nisja e menjëhershme e punës prej Komisionit Parlamentar, domosdoshmëri për mosdështimin e Procesit të Reformës Zgjedhore !
1477267200

Moskonsensusi politik i anëtarëve të Komisionit Parlamentar të Ligjeve në përzgjedhjen e dy prej katër kandidaturave, detyrim për rishpalljen sërish të vendit vakant të Kryetarit të KQZ-së !
1476662400

Tryeza e rrumbullaket “Kostot e Demokracisë; Financat e partive politike si perspektivë në diskutimin publik dhe pjesë e Reformës Zgjedhore” !
1476230400

Njoftim për shtyp - Tryeze e rrumbullaket “Kostot e Demokracisë; Financat e partive politike si perspektivë në diskutimin publik dhe pjesë e Reformës Zgjedhore” !
1476144000

Publikimi i Dokumentit “OPINION - Për draftimin e amendimeve të kuadrit ligjor që rregullon dhe siguron transparencën e financave të partive politike” !
1475625600

Raporti Përfundimtar i Monitorimit - Zgjedhjet e Pjesshme për kryetar të Bashkisë Dibër !
1474934400

Konferencë per Shtyp - Publikimi i Raportit Përfundimtar të Monitorimit - Zgjedhjet e Pjesshme për kryetar të Bashkisë Dibër !
1474848000

Tërheqja e amendimit për importin e mbetjeve, detyrim moral dhe politik i mazhorancës qeverisëse !
1474329600

Përzgjedhja e Kryetarit të ri të KQZ-së, domosdoshmëri për një proces transparent !
1473811200

Raporti i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet e Pjesshme për kryetar të Bashkisë Dibër !
1473379200

Konferencë Shtypi për Publikimin e Raportit të Ndërmjetëm të Monitorimit - Zgjedhjet e Pjesshme për kryetar të Bashkisë Dibër !
1473292800

Procesi zgjedhor i deritanishëm në Bashkinë Dibër në cënim të kulturës demokratike !
1472428800

Aksioni i monitorimit për Zgjedhjet e Pjesshme për Kryetar të Bashkisë Dibër - 11 Shtator 2016 !
1472169600

Gjithëpërfshirja si një standard i ri për t’u arritur !
1470355200

Dialogu politik domosdoshmëri për zgjidhjen e ngërçeve të krijuara dhe marrjen jetë të reformës zgjedhore !
1464998400

Komisioni Parlamentar i Reformës Zgjedhore, në përmbushje të vullnetit politik të shprehur, të kryejë një reformë zgjedhore të plotë, të thellë dhe gjithëpërfshirëse duke adresuar në thelb fenomenet përbërëse të Korrupsionit Zgjedhor!
1463788800

Njoftim për Shtyp - Opinioni i KVV-së për Komisionin Parlamentar të Ligjeve mbi Raportin Vjetor të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2015 !
1460678400

Miratimi i një dokumenti rregullues procedurial i punës së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore, domosdoshmëri për realizimin e një procesi sa më cilësor dhe të arrirë!
1458086400

Konferencë Kombëtare - “Korrupsioni zgjedhor; Nevoja për një reformë elektorale të thelluar dhe gjithëpërfshirëse”
1453766400

Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën Kombëtare mbi Korrupsionin Elektoral !
1453420800

Vetëqeverisja vendore në Shqipëri, larg politizimit dhe pranë të gjithë qytetarëve !
1450137600

Fondet shtesë në buxhetin e KQZ për vitin 2016, domosdoshmëri për kontrollin real të financimit të partive dhe fushatave zgjedhore !
1449187200

Ende asnjë hap institucional për zëvendësimin e anëtarëve të KQZ-së të cilëve iu ka mbaruar mandati !
1448582400

39 aktivistë të Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë vëzhgojnë Zgjedhjet Lokale të 25 Tetorit në Ukrainë nëpërmjet Misionit Ndërkombëtar të Vëzhgimit - ENEMO!
1445558400

Raport Monitorimi mbi Drejtësinë Zgjedhore !
1441065600

Qendrim Publik i Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë mbi transparencën e financimit të partive politike !
1438387200

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, tejkalim të dispozitave ligjore në shpërndarjen e mandateve !
1436400000

Raporti i Katërt i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet Lokale 2015 !
1435536000

Konferencë Shtypi për Publikimin e Raportit të Katërt të Ndërmjetëm të Monitorimit - Zgjedhjet Vendore të 21 Qershorit 2015 !
1435276800

Raporti i Tretë i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet Lokale 2015 !
1434672000

Konferencë Shtypi për Publikimin e Raportit të Tretë të Ndërmjetëm të Monitorimit - Zgjedhjet Vendore të 21 Qershorit 2015 !
1434585600

Raporti i Dytë i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet Lokale 2015 !
1433376000

Konferencë Shtypi për Publikimin e Raportit të Dytë të Ndërmjetëm të Monitorimit - Zgjedhjet Vendore të 21 Qershorit 2015 !
1433289600

Realizimi i standarteve për ecurinë e procesit zgjedhor në periudhën e mbetur deri ditën e zgjedhjeve, kërkon kontributin e të gjithë aktorëve institucionalë si edhe të vetë subjekteve elektoralë !
1430870400

Shteti Shqiptar të reagojë ndaj burgimit politik të mbrojtësit të të drejtave të njeriut prej Qeverisë së Azerbajxhanit !
1429920000

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mungesë transparence dhe ndryshime të paligjshme të akteve të miratuara më parë !
1429142400

Raporti i Parë i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet Lokale 2015 !
1427673600

Konferencë Shtypi për Publikimin e Raportit të Parë të Ndërmjetëm të Monitorimit - Zgjedhjet Vendore të 21 Qershorit 2015!
1427414400

Propozime të KVV lidhur me ndryshimet teknike të Kodit Zgjedhor !
1426032000

Mosmiratimi ende i Zonave të Administrimit Zgjedhor, bllokim serioz i procesit përgatitor të zgjedhjeve të ardhshme vendore !
1425772800

Institucionet mungesë informacioni zyrtar lidhur me procesin e mbikqyrjes dhe të përgatitjes së listave të votuesve !
1424822400

Anëtarët e KQZ-së të miratojnë sa më parë rregulloren e brendshme dhe auditët teknicienë të listave të zgjedhësve !
1423699200

Procesi i shpalljes së listave paraprake të zgjedhësve ende me probleme
1421452800

Raporti i Vlerësimit të Situatës Parazgjedhore - Zgjedhjet Lokale 2015 !
1421193600

Publikimi i Raportit të Vlerësimit të Situatës Parazgjedhore !
1421107200

Mungesa e konsensusit politik rrezik serioz për futjen e vendit në një ngërç institucional e kushtetues përpara Zgjedhjeve Lokale të Qershorit 2015 !
1417564800

Buxheti i vitit 2015 të parashikojë fonde shtesë për përmbushjen e standardeve më të mira të zgjedhjeve të ardhshme vendore !
1415836800

Rrjeti Europian i Organizatave për Monitorimin e Zgjedhjeve (ENEMO) vlerëson zhvillimin e Zgjedhjeve të 26 Tetorit në Ukrainë !
1414454400

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë nis vëzhgues për monitorimin e Zgjedhjeve të parakohshme Parlamentare të 26 Tetorit në Ukrainë!
1411171200

Qeverisja vendore e re, funksionale dhe përfaqësuese, kërkon kompromisin dhe bashkëpunimin e të gjithë aktorëve!
1406592000

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë vëzhgon Zgjedhjet e parakohshme Presidenciale të 25 Majit në Ukrainë!
1400889600

Nisma për faljen e gjobave përgjatë periudhës elektorale e paplotë, pa vënien përpara përgjegjësisë të shkelësve të ligjit!
1392681600

Reforma Administrativo-territoriale dhe Reforma Zgjedhore; domosdoshmëri për një proces konsensual, gjithëpërfshirës dhe transparent!
1391385600

“Shoqëria civile dhe Demokracia në Shqipëri; Reforma zgjedhore e plotë dhe gjithëpërfshirëse, domosdoshmëri për një sistem zgjedhor më përfaqësues, të drejtë dhe të qëndrueshëm”
1385078400

Raporti Përfundimtar i Vëzhgimit të Zgjedhjeve Parlamentare të 23 Qershorit 2013!
1380240000

Prezantimi i raportit final te vezhgimit
1380067200

Gjetjet Kryesore nga Vezhgimi me baze statistikore - 06 Korrik 2013
1373068800

Konference Shtypi – Finalizimi i Procesit Zgjedhor - 06 Korrik 2013!
1372896000

DEKLARATA E GJETJEVE DHE KONKLUZIONEVE PARAPRAKE 24 QERSHOR 2013
1371945600

Deklarata e Gjetjeve dhe Konkluzioneve Paraprake 24 Qershor 2013
1372032000

Raporti i Tretë i Ndërmjetëm i monitorimit - 24 Maj - 16 Qershor 2013!
1371643200

Prezantimi i Raportit të Tretë të Vëzhgimit
1371585600

Kodi Zgjedhor i mjaftueshëm për të ndaluar përdorimin e burimeve të administratës shtetërore gjatë fushatës elektorale!
1370606400

Zgjidhja e ngërçit në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve, domosdoshmëri pas vendimit të fundit të Gjykatës Kushtetuese!
1369936800

Raporti i Dytë i Ndërmjetëm i monitorimit - 15 Mars - 23 Maj 2013!
1369656000

Transparenca e financimit të subjekteve elektorale, element kyç për një proces zgjedhor ligjor, transparent dhe të barabartë!
1369310400

Fushata zgjedhore korrekte dhe zbatimi i ligjit domosdoshmëri për ushtrimin e lirë të vullnetit të votuesit!
1368835200

Të zgjidhet ngërçi i pakuptimtë në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve!
1368489600

Seri tryezash te rrumbullaketa mbi zgjedhjet
1367744400

Raporti i Parëi Ndërmjetëm i monitorimit 12 Shtator 2012 - 14 Mars 2013
1363593600

Mosnjoftimi i zgjedhësve, shkelje serioze e procesit të saktësimit të listave!
1361952000

Listat paraprake të zgjedhësve, mundësi të kufizuara për informimin e votuesve!
1365667200

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve të rishqyrtojë caktimin e mandateve të zonave zgjedhore !
1358582400

Listat paraprake të zgjedhësve ende të pasakta e të papublikuara !
1357718400

Standartet e procesit të ardhshëm zgjedhor në pikëpyetje nga moszbatimi dhe mosrespektimi i afateve të parashikuara në Kodin Zgjedhor!
1356595200

Mbledhja sa më parë e KQZ-së dhe Dekretimi i Datës së Zgjedhjeve, të domosdoshme për përmbushjen e standarteve të procesit të ardhshëm zgjedhor!
1350979200

Leter e Hapur - Miratimi i Anetareve te Rinj te KQZ!
1347955200

DEKLARATË PËR SHTYP 6
Standartet e procesit zgjedhor në pikëpyetje nga rezultati i Bashkisë Tiranë

1305792000

DEKLARATË PËR SHTYP 5
Roli i nstitucioneve të administrimit të procesit zgjedhor

1303804800

DEKLARATË PËR SHTYP 4
Bordi i Monitorimit të Medias dhe vendimmarrja e KQZ-së

1303545600

DEKLARATË PËR SHTYP 3
Fushata zgjedhore dhe fryma e dhunës

1303372800

DEKLARATË PËR SHTYP 1
11 Prill 2011


Kjo faqe është ende në ndërtim!