‘‘

’’Konferenca Kombëtare "Korrupsioni Zgjedhor"
Dergoni pyetjet tuaja duke shkruar meposhte:

Dialogu politik domosdoshmëri për zgjidhjen e ngërçeve të krijuara dhe marrjen jetë të reformës zgjedhore !
04/06/2016

NJOFTIM PËR SHTYP


Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë (KVV) më datën 4 Qershor 2016 publikoi një DEKLARATË,   ku shpreh shqetësimin lidhur me ngërçet e krijuara në ecurinë e dy reformave të mëdha atë për Drejtësi dhe atë Zgjedhore, por edhe të disa shqetësimeve të tjera serioze të cilat po kompromentojnë çdo vullnet politik të shprehur dhe angazhim politik apo insitucional të ndërmarrë.

 

Në Deklaratë, KVV shtjellon dhe ngre shqetësimin për preçedentët e krijuar lidhur me:

a) mungesën e vullnetit për të siguruar një pjesëmarrje reale të shoqërisë civile në procesin legjislativ;

b) mungesën e vullnetit institucional dhe mos përmbushjen e detyrimit ligjor të Komisionit të Ligjeve për monitorimin e punës së institucioneve të pavaruara, rasti i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve; dhe

c) mungesën e koherencës midis vullnetit politik të shprehur nga krerët më të lartë dhe institucioneve përgjegjëse.

 

Koalicioni i sjell këto shqetësime në vëmendje të gjithë liderëve politikë e shtetërorë dhe të mbarë opinionit publik, por veçanërisht i sjell ato në vëmendje të liderit të mazhorancës z. Rama dhe atij të opozitës z. Basha, që t’i kenë në konsideratë në shqyrtimin e çështjeve që do të diskutohen gjatë dialogut të drejtëpërdrejtë të tyre që pritet të zhvillohet.

 

Koalicioni jo vetëm që mbështet fort realizimin e këtij dialogu, por thekson se takime të tilla duhet të jenë një proces i zakonshëm politik e konsultativ në kuadrin e ndërmarrjes së reformavë të jashtëzakonshme, veçanërisht kur realizimi i tyre tejkalon mandatin e një qeverie apo të një legjislature.

 

Koalicioni i bën thirrje dy Liderëve Politikë, z. Rama dhe z. Basha që t’i japin rrugë nëpërmjet dialogut gjithë ngërçeve të mbetura dhe në veçanti konkretizimit të angazhimit politik të ndërmarrë prej tyre lidhur me nisjen reale dhe përmbylljen sa më parë të reformës zgjedhore.

 

Në fund të Deklaratës, Koalicioni iu kërkon, gjithashtu, dy Liderëve që pjesë të axhendës së diskutimit të tyre të bëjnë edhe çështjen e :

 

-          Strukturimit të KQZ-së si një super-institucion i pavarur dhe i besueshëm me kompetenca dhe tagra të plotë edhe për:

o   kontrollin e financave të partive politike;

o   të drejtën e nismës për verifikim si dhe verifikimin e të dhënave për çdo të zgjedhur nëpërmjet proceseve zgjedhore në procesin e dekriminalizimit.

 

-          Amendimit të ligjit të dekriminalizimit duke hequr kufizimin e së drejtës së votës për shtetasit e dënuar si një masë ekstreme, antikushtetuese dhe e padobishme.

KVV ndonëse e mbështet me forcë procesin e dekriminalizimit shprehet se pamundësia e menaxhimit të “votës së drejtuar” në sistemin penitenciar nuk mund ta legjitimojë në asnjë rast këtë kufizim.

 

-          Marrjes në shqyrtim të zbatimit të ligjit për regjistrimin e emigrantëve, dhe marrjen e hapave në mënyrë që lista e zgjedhësve në çdo kohë dhe rast të mbetet domain i Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore apo e një zgjedhje të plotë konsensuale politike.

 

 

Tekstin e plotë e gjeni më poshtë, ndërsa Deklaratën në formatin .pdf  mund ta shkarkoni KETU


Tiranë, më 4 Qershor 2016!

Lexo të plotë
Komisioni Parlamentar i Reformës Zgjedhore, në përmbushje të vullnetit politik të shprehur, të kryejë një reformë zgjedhore të plotë, të thellë dhe gjithëpërfshirëse duke adresuar në thelb fenomenet përbërëse të Korrupsionit Zgjedhor!
21/05/2016

Njoftim për Shtyp - Opinioni i KVV-së për Komisionin Parlamentar të Ligjeve mbi Raportin Vjetor të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2015 !
15/04/2016

Miratimi i një dokumenti rregullues procedurial i punës së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore, domosdoshmëri për realizimin e një procesi sa më cilësor dhe të arrirë!
16/03/2016

Konferencë Kombëtare - “Korrupsioni zgjedhor; Nevoja për një reformë elektorale të thelluar dhe gjithëpërfshirëse”
26/01/2016

Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën Kombëtare mbi Korrupsionin Elektoral !
22/01/2016


© Koalicioni i Vezhguesve Vendore